Categorized as: Semináre

Winter Gashuku 5.-6.12.2020

Každoročne sa v Bratislave koná zimné gashuku. Tento rok sa stretli nadšení karatisti z IOGKF Austria a IOGKF Slovakia (Kobudo Kai, Heiwa Dojo a Senshi Dojo) v online priestore zoomu, kde počas dvoch dní absolvovali tréningy pod vedením Senseia Raoula Vogela (7.dan), hlavného inštruktora pre IOGKF Austria.

Video:

 

16. International Summer Budo Camp 2020

Prvý júlový víkend sa už tradične konal Letný Budo Camp pod vedením Senseia Raoula Vogela (7.dan IOGKF Karate), senseiov Igora Vakoša (5.dan IOGKF Karate, 4.dan Okinawa Kobudo),Michala Macáka (5.dan IOGKF Karate) a Ilony Szőcs (5.dan IOGKF Karate). Kvôli pretrvávajúcej situácie s covid-19 sa tento raz výnimočne konal v Bratislave.

Všetci sme sa museli prispôsobiť novej situácií a tak sme si vyskúšali tréningy v bezpečnej vzdialenosti. Tréningy Karate boli zamerané na základnú techniku, silový tréning a na obohatenie sme si vyskúšali aj tréning s virtuálnym súperom. Na tréningoch Kobudo sme si oprášili vedomosti s palicou (Bo) a kovovým trojzubcom (Sai).

Seminára sa zúčastnili cvičenci z celého Slovenska a Rakúska. Sme veľmi vďačný, že aj v týchto pre všetkých ťažkých časoch sa podarilo zorganizovať tento seminár a mohli sme si tak všetci spoločne znova zacvičiť.

Fotky zo seminára si môžte pozrieť TU

Fotka Kobudo Kai Slovakia.

Video zo seminára si môžte pozrieť TU

Fotka Kobudo Kai Slovakia.

 

14. Winter Gasshuku 2018 – Bratislava

Na prelome Novembra a Decembra sa opäť konalo každoročné Winter Gasshuku. Tento rok  sme absolvovali už 14. ročník, čo znamená, že nás najbližšie čaká výročný 15. ročník. Seminár prebiehal pod vedením Senseia Raoula Vogela (7. Dan IOGKF, Šéfinštruktor IOGKF Rakúsko). Asistovali mu Sensei Michal Macák (4. Dan IOGKF),  Sensei Igor Vakoš (4. Dan IOGKF),  Sensei Ilona Szöcs (4. Dan IOGKF)

Tréningy sa začali už v piatok večer, kedy sme so Senseiom Raoulom prechádzali základnú techniku s presunmi v suriashi. Nakoniec sme svoje vedomosti zlepšovali aj v práci v dvojiciach.

Sobotu a nedeľu sme okrem spoločných tréningov mali aj tréningy rozdelené podľa stupňov, aby sa všetci naučili čo najviac. Na spoločných tréningoch sme všetci vyskúšali svoju silu v práci s chishi. Taktiež sme absolvoval tri boje (myseľ, telo, duch) pri kata Sanchin.

Na rozdelených tréningoch sme si prehlbovali vedomosti od kata, kihon bunkai ale aj oyo bunkai až po ippon kumite. Vyššie pásy tiež absolvovali tréning kata Tensho, ktorá spolu s kata Sanchin patrí k esenciálnym kata Goju-ryu karate. Sensei Mike nám všetkým ukázal, že na kondícií vieme pracovať aj ak máme len málo voľného času. Dokázal to tréningom HIIT (High Intensity Interval Trening).

V nedeľu po seminári prebiehali skúšky do 2.Danu vrátane. Všetci úspešne absolvovali skúšky a Kobudo kai získalo dva nové 2.Dany (Peter Becza, Jozef Sýkora) a dva 1.Dany (Róbert Becza, Soňa Považanová). Taktiež uspelo niekoľko odhodlaných karatistov na žiackych stupňoch. Všetkým samozrejme blahoželáme a držíme palce na ceste Karate.

Fotky nájdete TU

Fotka Karate Klub SADU Kráľovský Chlmec.

Tento článok je prevzatý zo stránky: www.kobudo.eu

Laugaricio Gasshuku 2018 – Trenčín

Posledný vikend v septembri sa konal seminár karate v Trenčianských Stankoviciach. Hlavným inštruktorom bol Sensei Tetsuji NAKAMURA (7. dan, svetový šéf inštruktor IOGKF, šéf inštruktor pre Kanadu), s ktorým prišiel aj sensei Viktor MANGIALARDO (6. dan, druhý najvyšší stupeň v Kanade). Inšpiráciou pre všetkých bolo vidieť Senseia Vica, ktorý tento rok oslávil 77 rokov a napriek veku pôsobil a cvičil ako muž v najlepších rokoch. Seminár sa niesol v duchu precvičovania základov. Každý z tréningov sa spočiatku rozdelil na časť určenú pre mladších do 12 rokov a staršých. Po ukončení tréningu pre deti sa odhodlaní cvičenci mohli pripojiť medzi “dospelákov”.

Prvý deň viedol detský tréning Sensei Viktor deti sa venovali pohybovým aktivitám a etike. Sensei Nakamura viedol zatiaľ tréning starších ktorí sa venovali základom a následne použitiu základnej techniky v boji.

Druhý deň sa deti mohli tešiť na Senseia Nakamuru. Pre mnohých to bol prvý kontakt s “ozajstným japoncom” a preto sa na tento tréning veľmi tešili. Na tréningu si zacvičili rovnako ako deň pred nimi starší základy karate. Na konci tréningu sa mohli všetky deti predviesť a ukázať aké najvyššie kata vedia zacvičiť a za odmenu im Sensei Nakamura zacvičil kata Shisochin, čo bola pre deti veľká inšpirácia. Deti mali veľký zážitok aj z toho že ich Sensei Nakamura poprosil aby ho naučili narátať do 10 po slovensky. Celý tréning sa viedol v úžasnej úsmevnej atmosfére, cvičenie bolo striedané rôznymi hrami.

Starší sa v tento deň venovali hlavne Kata Saifa, Seiyunchin, Shisoochin aj s ukážkami od Senseia Nakamuru.

Posledný deň sa deti znova stretli na tréningu so Senseiom Viktorom. Tentoraz sa venovali prvej žiackej kata Gekisai dai 1. Sensei im vyrozprával kopec príhod ako zo svojho života tak aj legendy z ďalekej Okinawy. Na konci tréningu deti obradoval nálepkami z Kanady.

Starší v neposlednom rade preberali aj esenciálne kata Goju Ryu Sanchin a Tensho, ktorým obidvaja inštruktori venovali veľkú pozornosť. Sensei Nakamura si našiel čas aj na pokročilých cvičencov (4. Dany a vyššie) s ktorými sa venoval kata Sesan.

Každý deň na konci tréningu Sensei Nakamura rozprával o histórii Goju Ryu a IOGKF. Mali sme možnosť dozvedieť sa niečo z histórie karate, zo života sensei-a Kanryo Higaonnu, Chojun Miyagiho, An’ichi Miyagiho či Morio Higaonna.

Viac fotiek z celého seminára nájdete TU

 

 

 

 

Tento článok vznikol spoluprácou www.kobudo.eu