SPONZORING

Ste podnikateľ, máte alebo pracujete pre spoločnosť, ktorá chce podporiť dobrú vec? Budeme radi za akúkoľvek Vašu podporu nášho športového klubu, či už finančnú alebo materiálnu. Všetka takáto pomoc bude použitá na našu činnosť.


Nemôžete si len tak dovoliť niekomu niečo darovať? Radi s Vami uzavrieme zmluvu o charitatívnej reklame. Pre Vás tieto náklady budú daňovými výdavkami v plnom rozsahu (iba za splnenia podmienky zaplatenia). Pre nás to bude oslobodený príjem, nakoľko pri charitatívnej reklame sa zaväzujeme tieto prostriedky použiť výlučne na našu činnosť, a teda na podporu športu. Zároveň formou reklamy zviditeľníte Vašu značku, produkt, služby a pod. Reklamu poskytneme na našej web a facebook stránke, prípadne na klubových propagačných materiáloch.

ĎAKUJEME za podporu

2021

 

Projekt : “Denný karate tábor Ninjov”