Tréneri - Heiwa Dojo

Sensei Natália Sarah Mittelman

(2. Dan Okinawa Goju Ryu Karate (IOGKF) ; 2. kyu Okinawa Kobudo (WOF);      3. kyu Goju Ryu (SZK-WKF))

(Tréner karate 1.kvalifikačného stupňa s trénerskou licenciou SZK, IOGKF Slovakia a WOF Slovakia)

Narodila sa 05. novembra 1986 v Kráľovskom Chlmci. Už od útleho veku sa venovala rôznym športovým aktivitám. V roku 2001 jej učarovalo bojové umenie Karate. Začala s cvičením karate v štýle Goju Kai v malom mestskom klube. Postupne v klubeF začala pomáhať pri výučbe detí. Následne sa po ukončení strednej školy dostala do Košíc, kde zistila, že daný mestský klub nemal poverenie na vykonávanie skúšok. Táto udalosť ju však neodradila od cvičenia práve naopak. Keďže musela začať od bieleho pásu rozhodla sa, že vyskúša nový štýl karate – Shotokan. Po necelom roku trénovania však cíti, že Shotokan nie je štýl, ktorému sa chce venovať a pokračuje tak v cvičení vo vysokoškolskom oddiely športového karate. Popri štúdiu sa zaujíma aj o iné bojové umenia, zúčastňuje sa na tréningoch Iaido a aj na seminároch tradičného karate štýlu Goju Ryu.

V roku 2007 sa dozvedá, že klub v Kráľovskom Chlmci zaniká a tak pre cvičencov, ktorí mali naďalej záujem cvičiť, začína viesť v Kráľovskom Chlmci víkendové tréningy. Po ukončení prvého stupňa vysokej školy sa vracia do Kráľovského Chlmca a popri diaľkovom štúdiu sa venuje cvičeniu karate. V tom čase je členkou športového klubu karate so sídlom v okresnom meste, kde získava stupeň 3. kyu a naďalej samostatne vedie tréningy v Kráľovskom Chlmci. V roku 2010 zakladá svoj vlastný klub. Klub je členom Svetovej federácie karate (WKF), Slovenského zväzu karate a Východoslovenskej únie karate a bojových umení. Pod jej vedením sa cvičenci môžu pochváliť mnohými medailami a titulmi majstrov kraja a SR. Postupne si však začína uvedomovať, že každo-víkendové cestovanie po súťažiach a športové karate nie je to čo pre seba chce.

Preto na začiatku roku 2016 obnovuje svoje kontakty na tradičné Goju Ryu karate. Aktívne začína cvičiť v organizácií IOGKF. Pod vedením svojho Senseia Igora Vakoša (šéf inštruktora IOGKF a WOF pre SR) sa sústavne učí a objavuje tie pravé hodnoty a krásu tradičného karate. V júny 2020 získava 1. Dan karate v organizácií IOGKF a o dva roky 2 Dan. Popritom sa venuje aj ďalšiemu bojovému umeniu a to Okinawa Kobudo v organizácií WOF.  Má kvalifikáciu trénera karate 1.kvalifikačného stupňa, trénerskú licenciu udelenú IOGKF Slovakia a WOF Slovakia (Slovenská únia okinawa karate a kobudo) a Slovenským zväzom karate. Naďalej pravidelne cvičí a zúčastňuje sa na seminároch Karate a Kobudo, po celom svete pod vedením celosvetovo uznávaných inštruktorov a majstrov. Jej cieľom je aby svojim žiakom čo najviac uľahčila cestu v bojových umeniach a odovzdala im všetky svoje vedomosti a hodnoty tradičného karate a kobudo.