Categorized as:

VÁŽENÍ PRIATELIA, PODPORTE NÁS 2% Z DANE AJ V TOMTO ROKU

VÁŽENÍ PRIATELIA, PODPORTE NÁS 2% Z DANE

Vopred Vám ďakujeme za darovanie 2% z dane pre náš klub. Budeme vďačný, keď informáciu o možnosti poukázania 2 % z dane dáte aj svojím priateľom a takto nám pomôžete rozvíjať náš klub. Prosím je dôležité aby sme o vašom poukázaní vedeli a mohli si sumu nárokovať u našej strešnej organizácie, preto nás kontaktujte
ĎAKUJEME !!!

Údaje, kam poukázať podiel zaplatenej dane:
Obchodné meno (Názov): Občianske združenie Kobudo Kai
IČO/SID: 30857333

V prípade akejkoľvek otázky či potreby pomoci sme tu pre Vás neváhajte nás kontaktovať.

AKO NA TO?

ZAMESTNANEC

 1. Do 15. februára 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti
 2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
 3. Do 31. marca 2023 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska alebo nám ich doneste na tréning a o všetko sa postaráme.
 4. Kópiu (scan, fotku) vyhlásenia nám prosím doručte do klubu aby sme si mohli nárokovať na vaše darované peniaze.

FYZICKÁ OSOBA

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
 2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2022 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2023 buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka
  povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.
 3. Kópiu (scan, fotku) časti daňového priznania, kde sa uvádza suma ktorú nám darujete, nám prosím doručte do klubu aby sme si mohli nárokovať na vaše darované peniaze.

PRÁVNICKÁ OSOBA

Ak ste právnická osoba:

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
 2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2022 uplynie 31. marca 2023 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť.
 3. Kópiu (scan, fotku) časti daňového priznania, kde sa uvádza suma ktorú nám darujete, nám prosím doručte do klubu aby sme si mohli nárokovať na vaše darované peniaze.

ĎAKUJEME !!!

 

10 bodov ako si vybrať Dojo

Blíži sa čas výberu krúžkov a športov pre deti a Vy zvažujete vyskúšať karate? Úžasné! Čaká na Vás zábavný priestor na učenie, socializáciu a zábavu, či fyzické cvičenie.

Neviete, ale kde začať? Ako viete, že si vyberáte ten správny klub bojových umení pre Vaše potreby, alebo na udržanie zvedavosti Vášho dieťaťa? Zabezpečí Vám klub karate, ktorý sa má venovať Vám alebo Vášmu dieťaťu osobný rozvoj a prináša skutočnú hodnotu za peniaze?

Nižšie sme zostavili zoznam toho, čo by ste mali hľadať:

 

1. REGISTROVANÝ KLUB

Mali by ste poznať nielen názov klubu, akým sa označuje, ale aj názov, pod ktorým je klub zaregistrovaný ako právnická osoba (občianske združenie). Overiť si to môžete v registri občianskych združení pod ministerstvom vnútra. Športový klub by mal byť tiež registrovaný v registri športu (bojové umenia však môžu mať výnimku). Registrované občianske združenie Vám dáva istotu, že daný subjekt funguje v súlade s platnou legislatívou.

 

2. VZDELANIE A ZÁZEMIE TRÉNERA

Či už chcete, aby si deti len šport vyskúšali, alebo sa mu majú venovať dlhodobo, nezabudnite si overiť, komu dieťa zveríte do rúk. Mali by ste poznať meno a priezvisko štatutára a trénera klubu. Často sa stáva, že ani tieto  informácie rodičia nepoznajú. Základné požiadavky na osobu trénera by mali byť vzdelanie, licencia a skúsenosti.

Vzdelanie – tréner musí mať určité vzdelanie – trénerskú kvalifikáciu (poznáme päť trénerských tried). Tréneri s potrebným vzdelaním vedia v akom veku a čo môžu od cvičencov vyžadovať, aby neohrozili ich bezpečnosť, či správny vývoj dieťaťa.

Licencia – povolenie na trénovanie a odovzdávanie vedomostí. Licencie udeľuje príslušná organizácia (únia, zväz, federácia), ktorej je klub členom. Tá si overí osobu trénera napr. aj cez register trestov.

V prípade, že aspoň jeden tréner nevlastní kvalifikáciu a licenciu, nemáte žiadnu záruku, že to, čo učí je skutočne karate a hlavne, že je to bezpečné.

Tréner tiež musí mať skúsenosti a byť schopný prispôsobiť hodiny rôznemu publiku (trénovanie detí, dospelých či seniorov si vyžaduje rôzne prístupy). Zistite si tiež technický stupeň (Dan), ktorý vlastnia tréneri v klube (pozor na niektoré „exotické“ organizácie, ktorých stupne sa vymykajú normálu napr. 14. Dan, pričom v karate ich je len 10).

Ak si nie ste istí, alebo sa Vám niečo nezdá, požiadajte o tieto informácie priamo v klube.

 

3. CVIČIA SKUTOČNE KARATE A BOJOVÉ UMENIA?

Dajte si pozor na kluby, ktoré Vám v rámci svojho tréningu poskytnú množstvo všeobecných cvičebných postupov (beh, drepy, kliky a pod.), ale len zlomok času tréningu sa venujú bojovým umenia. Vďaka tomu síce Vy, alebo Vaše dieťa budete fit, nebudete však napredovať v danom bojovom umení. Naopak, ak idete príliš rýchlo a čierny opasok získate už po 1 alebo 2 rokoch, tiež to nie je v poriadku. Pre niektorých ľudí je to skvelý tréning a je to presne to, čo chcú. Ak však chcete skutočné karate, alebo skutočné bojové umenie, takéto veci by sa nemali diať. Pri skutočnom tréningu karate by ste mali vidieť konzistentný pokrok a výsledky vašej tvrdej práce.

 

4. MÁ KLUB PRIAMU LÍNIU NA URČITÝ ŠTÝL, MÁ TRÉNER SVOJICH MAJSTROV?

Ak ste si vybrali karate, zistite, aký štýl klub vyučuje a či je členom slovenských alebo zahraničných organizácií v danom štýle. Stručne povedané, ak chcete skutočné znalosti a zručnosti bez ohľadu na to, aký štýl bojového umenia robíte, hľadajte ten, ktorý sa vracia do krajiny svojho pôvodu. Zistite, či tréneri majú tiež svojich učiteľov. To zaručí, že sa aj tréner stále vzdeláva a cvičí. Dobré školy karate a bojových umení sa snažia pravidelne navštevovať svojich majstrov štýlu v ich krajine pôvodu, alebo si ich pozývajú, aby si s nimi prišli zatrénovať v ich domovskom klube. Mnohí zo starých majstrov majú skvelé vedomosti a zručnosti, ktoré sú mimoriadne inšpiratívne a pôsobivé pre mladých cvičencov a sú často fantastickými vzormi trpezlivosti, vytrvalosti, odhodlania a vynikajúcich schopností.

 

5. TRÉNINGOVÉ SKUPINY

Dôležitá je organizácia a obsah tréningov, všetko sa musí robiť tak, aby sa cvičenec mohol učiť a to čo najlepšie. Tréning do vyčerpania môže byť dobrý, ale musíte si položiť otázku, či ste sa okrem potenia aj niečo naučili. Položte si jednoduché otázky: Poskytuje tréner spätnú väzbu každému? Vie vysvetliť techniky dieťaťu? Ak ste pokročilý, má klub tréningy aj pre Vás? Má klub tréningový program a rôzne formy motivácie pre tých najmenších? Pri deťoch skontrolujte, či sú tréningové skupiny rozdelené podľa veku, aby sa obsah a forma výučby prispôsobila ich potrebám.

 

6. DOJO

Ďalší dôležitý bod pre dobrý a bezpečný tréning je Dojo – miesto, kde trénujete. Miestnosť by mala byť dostatočne veľká s rôznym vybavením pre tréning dospelých (lapy, palice, makety nožov, boxovacie vrece atď.), ale aj pre detské tréningy (prekážky, kruhy, bóje, lopty atď.). Môže to vyzerať triviálne, ale pohodlie a rozmanitosť cvičení s kvalitným vybavením sú skutočným plusom.

 

7. SKÚŠKY – PÁSKOVANIE

Či už ide o skúšky na žiacke stupne (kyu), alebo vyššie majstrovské stupne (Dan), overte si, či sa konajú pred riadnymi skúšobnými komisármi. Uistite sa, že tréner pozná skúšobný poriadok a pravidlá, podľa ktorých prebiehajú skúšky, a že tréningy sú vlastne prípravou na dané skúšky. Spýtajte sa pokročilejších cvičencov, či vedia, čo sa od nich očakáva na ďalší stupeň a či sa tomu aktívne na tréningoch venujú. Veľkým plusom je zvlášť systém opaskov pre deti, ktorý umožňuje deťom napredovať kontinuálne. Pozor však, aby všetky stupne detské, farebné aj čierne boli uznané aj v iných krajinách.

 

8. SEMINÁRE

Pravidelné cvičenie vo vašom klube je veľmi dobré. Napriek tomu, otvorenie sa „vonkajšiemu“ svetu účasťou na seminároch s inými trénermi a cvičencami je veľmi cenné pre Váš rozvoj ako karatistu. Je preto dobrým znamením, ak Vás Váš klub často povzbudzuje k účasti na seminároch. Ak semináre a školenia s externými učiteľmi organizuje priamo Váš klub, je to ešte lepšie a ukazuje to skutočnú otvorenosť klubu.

 

9. ŽIVOT V KLUBE

Čas strávený v telocvični s našim milovaným bojový umením je super, ale mimo telocvične je skutočný život! Karate je príležitosť spoznať nových ľudí a nadviazať priateľstvá. Ak teda klub pravidelne organizuje oslavy, večere, súťaže či semináre, sú to príležitosti na zdieľanie a rozvoj prostredníctvom spoločného života Vášho klubu. Navštívte webovú stránku klubu a zistite jeho prítomnosť na sociálnych sieťach (facebook, twitter, instagram). Ak bol posledný príspevok, alebo udalosť pred tromi rokmi, nie je to dobré znamenie.

 

10. NÁBOR – SKÚŠOBNÁ HODINA

Či už ide o nábor v presne stanovený dátum, alebo prebieha nábor celoročne, ak klubu ide o dobro svojich potencionálnych žiakov, poskytnú Vám možnosť (hlavne pri deťoch) si tréning pozrieť a vyskúšať bezplatne. Následne Vás požiadajú o riadne prihlásenie sa do klubu a oboznámia Vás s platobnými podmienkami.

—–

Stále máte pochybnosti?

Znova si prečítajte každý z vyššie uvedených tipov a zamerajte sa na tie, ktoré sú pre Vás najdôležitejšie. Dúfame, že Vám tento článok pomôže pri správnom výbere.

 

 

Denný karate tábor Ninjov 2022

Aj tento rok Heiwa Dojo zorganizovalo v našom meste denný karate tábor Ninjov. Viac ako 25 detí zažilo každý deň bohatý program plný športu, hier, kreatívneho
tvorenia a zábavy. Denne mali deti tréningy karate a kobudo, ale vyskúšali si aj iné športy ako hokej či atletiku. Dobrý športovec však má byť všestranný a preto si potrápili aj svoje hlavičky v rôznych kvízoch a našli v sebe malých umelcov v kreatívnych činnostiach (výroba ninja čeleniek, tetovaní a pod.).

V stredu nás navštívili páni policajti, ktorí deťom ukázali ako sa v políciíí využivajú psy a povozili deti na policajných autách. Všetci sme si to veľmi užili.

Okrem týchto aktivít museli deti nájsť v sebe aj nezlomného ducha ninju a každý deň splniť ninja výzvu, ktorá ich posúvala k ich vytúženej odmene na konci tábora. Ak predsa len nejaká výzva v ten deň malým ninjom nevyšla, nezúfali pretože vedeli, že môžu každý deň nájsť ukryté srdiečka, ktoré ich vrátili do hry a tak neúnavne hľadali po meste skryté životy. Práve pri hľadaní životov si deti upevňovali priateľstvá, keďže si navzájom pomáhali a tieto životy mohli aj niekomu, kto to potreboval darovať. V posledný deň sa všetci vybláznili na diskotéke a získali svoje zaslúžené odmeny.

Ďakujeme Základnej Školeslovenskej za možnosť využiť jej priestory a reštaurácii Borostyán za chutné obedy. Taktiež ďakujeme nášmu policajnému zboru za ukážku a rodičom za občerstvenie na diskotéke. V neposlednom rade veľká vďaka patrí každému účastníkovi tábora za jeho účasť a nadšenie. Pevne verím, že si deti odniesli kopec zážitkov a budúci rok sa opäť stretneme.

 

ONLINE IOGKF INTERNATIONAL ALL RANKS GASSHUKU – APRIL 2022

Členovia IOGKF Slovakia sa zúčastnili Online IOGKF International All Ranks Gasshuku pod vedením top inštruktorov IOGKF.

Podporte nás 2% zaplatenej dane

VÁŽENÍ PRIATELIA, PODPORTE NÁS 2% Z DANE

Vopred Vám ďakujeme za darovanie 2% z dane pre náš klub. Budeme vďačný, keď informáciu o možnosti poukázania 2 % z dane dáte aj svojím priateľom a takto nám pomôžete rozvíjať náš klub.
ĎAKUJEME !!!

Údaje, kam poukázať podiel zaplatenej dane:
Obchodné meno (Názov): Občianske združenie Kobudo Kai
IČO/SID: 30857333

UPOZORŇUJEME, že finančná správa pre rok 2022 vydala nové tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (verzia platného tlačiva: V2Pv21_V)

V prípade akejkoľvek otázky či potreby pomoci sme tu pre Vás neváhajte nás kontaktovať.

AKO NA TO?

ZAMESTNANEC

 1. Do 15. februára 2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2021.
 2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
 3. Do 31. marca 2022 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.
 4. Kópiu (scan, fotku) vyhlásenia nám prosím doručte do klubu aby sme si mohli nárokovať na vaše darované peniaze.

FYZICKÁ OSOBA

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
 2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2021 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2022 buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka
  povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.
 3. Kópiu (scan, fotku) časti daňového priznania, kde sa uvádza suma ktorú nám darujete, nám prosím doručte do klubu aby sme si mohli nárokovať na vaše darované peniaze.

PRÁVNICKÁ OSOBA

Ak ste právnická osoba:

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
 2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2021 uplynie 31. marca 2022 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť.
 3. Kópiu (scan, fotku) časti daňového priznania, kde sa uvádza suma ktorú nám darujete, nám prosím doručte do klubu aby sme si mohli nárokovať na vaše darované peniaze.

ĎAKUJEME !!!

 

IOGKF SA Black Belt Gasshuku 2021

Last weekend members of IOGKF Slovakia participated on South Africa Goju Ryu Karate Do Association Black Belt Gasshuku under excelent leadership of Sensei Bakkies Laubscher (9. Dan). It was 2 days full of new informations and view from above. Thank you Sensei Bakkies for make this event happened and that we had chance to train with you and share you knowledges about Okinawa Goju Ryu Karate!!!
Looking forward for more

Karate tábor Ninjov 2021

Prvý augustový týždeň obsadili mesto Kráľovský Chlmec malí Ninjovia. 26 detí od 5 do 18 rokov sa zúčastnilo prvého ročníka športového tábora, ktorý zorganizoval klub karate a kobudo Heiwa Dojo. Deti mali každý deň bohatý program. V prvý deň sa rozdelili do troch družstiev, ktoré medzi sebou súperili počas celého tábora v rôznych športových aj nešportových disciplínach. V posledný deň boli deti za svoju snahu odmenené medailami. Každé doobedie bolo venované tréningu karate a kobudo, kde sa nováčikovia naučili základy úderu (cuki), kopu (geri) a tri základné bloky. Pokročilejší sa venovali bunkai kata Saifa a Seiyunchin (aplikácie vo dvojiciach) a v rámci kobudo sa zdokonalili v prvej zbrani Bo (palica). Deti si osvojili aj základy sebaobrany – ako sa vyslobodiť z úchopu, ako sa zachovať, keď nás chce niekto ohroziť. Ďalšou aktivitou v našom tábore ninjov boli táborové hry. Deti na základe indícií hľadali informácie o našom meste a jeho histórií, alebo sa premenili na malých ninjov a museli splniť tajnú misiu. Po výdatnom obede v reštaurácií sme sa plní nadšenia vrhli na poobedný program. Každé poobedie mali deti pripravený tréning v tradičnom aj menej tradičnom športe. Deti sa naučili ako posilniť svoje telo vlastnou váhou, aký náročný a zábavný môže byť tréning tanca, alebo si vyskúšali na Slovensku ešte stále málo populárny americký futbal. Okrem týchto táborových aktivít si deti užili balónovú bitku, gladiátorské zápasy, vychutnali si chutnú zmrzlinu aj ovocie. Posledný deň si deti nacvičili divadlo a následne ho pri spoločnom posedení predviedli publiku. Veľká vďaka každému účastníkovi tábora za jeho účasť a nadšenie. Pevne verím, že ste si odniesli kopec zážitkov a budúci rok sa stretneme zas.

Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore Nadácie SPP. Ďakujeme aj Základnej Škole slovenskej za možnosť využiť jej priestory a reštaurácii Borostyán za chutné obedy. V neposlednom rade ďakujeme aj všetkým inštruktorom, ktorí pre deti pripravili hodnotný program a Slovenskej Únií Okinawa Karate a Kobudo za neustálu podporu.

Viac fotiek a video nájdete na našom facebooku

 

Lockdown 11.10.2021 – 11.05.2021

Dlhých 31 týždňov cez ktoré nám nariadenia zakázali stretávať sa. Museli sme byť zodpovedný a tieto nariadenia dodržiavať. Ale my sme chceli trénovať chceli sme ďalej pokračovať na našej ceste Karate a preto sme sa rozhodli nevzdať sa a trénovať on line.

Bolo to veľmi dlhé obdobie počas ktorého sme sa tešili na tréningy, ale často sa nám aj nechcelo. Mnohí to bohužiaľ časom vzdali a iný sa zas pridali. Naučili sme sa cvičiť cez mobil, tablet, počítač a používať na tréningu všetko čo sme mohli aj nemohli 🙂 (wc-ko papier, sáčky, loptičky, stoličky, vankúše …). Zúčastnili sme sa na rôznych seminároch: Winter Gasshuku, EGKA Detské Gasshuku, Svetové IOGKF Gasshuku, rôzne tréningy rôznych inštruktorov. Sme jedna rodina a preto sme držali spolu aj s ostatnými našimi klubmi v rámci SUOKK a mali sme spoločné akcie ako karate day, vianočný tréning a pod.

Vydržali sme a posunuli naše vedomosti ďalej. Mnohí páskovali aj on line, starších to čaká teraz osobne a ja viem že to dajú, pretože dlhých 31 týždňov sa nevzdali aj keď mohli. Je ľahšie ležať pred telkou a vyhovárať sa na lockdown ako prerobiť svoju obývačku či detskú izbu na telocvičňu a cvičiť. Veľká vďaka aj rodičom, bez Vás by to nešlo. Bola to obrovská výzva a zvládli sme to a sme pripravený zvládnuť aj ďalšiu keby prišla, ale dúfame že nepríde.

Pre každého z nás to bolo veľmi náročné obdobie boli sme síce spolu cez obrazovku, ale každý jeden z nás musel doma sám vybojovať tento boj, preto si všetci zaslúžia pochvalu. Aj keď prišli iba párkrát, stále je to viac akoby neprišli vôbec. Všetky deti, ktoré prišli na online tréning získavajú malú odmenu a tí najaktívnejší aj o čosi väčšiu. Vidíme sa naživo.

Nikdy sa nevzdávaj!

“Dojo je tvorené ľuďmi, nie stenami …”

Na obrázku môže byť 17 ľudí a text