WOF

WORLD O-SHU-KAI DENTO OKINAWA SHORIN-RYU KARATEDO KOBUDO FEDERATION

World O-Shu-Kai Federation (WOF) je celosvetová (medzinárodná) organizácia tradičného Okinawa Shorin-Ryu Karate a Okinawa Kobudo, založená Hanshi Kenyu CHINENEM (9.dan Shorin-Ryu Karate, 9.dan Okinawa Kobudo), ktorý je žiakom svetovo známych a uznávaných majstrov 20.storočia (Shuguro Nakazato, Katsuya Miyahira a Shinpo Matayoshi).

Cieľom celosvetovej federácie je hlavne rozvíjať a propagovať okinawské bojové umenia – Karate a Kobudo, a tiež okinawskú tradičnú kultúru. WOF má viac ako 250 dojo v takmer 30 krajinách po celom svete (Európa, Ázia, Afrika, Severná a Južná Amerika, Okinawa), kde sa pravidelne organizujú semináre a Gasshuku.

Majster Kenyu CHINEN

Majster Kenyu Chinen sa narodil v roku 1944. Trénovať začal na Okinawe v roku 1959 pod jednými z najväčších majstrov svojej doby. Shorin-Ryu trénoval pod vedením Shugura Nakazato (10. Dan) a Katsuya Miyaharu (10. Dan), Okinawa Kobudo sa venoval pod legendou Kobudo, Shinpo Matayoshim (10. Dan) a častokrát bol označovaný ako jeho „student Number One“. V roku 1975 bol vyslaný do Európy s cieľom rozvoja a šírenia Shorin-ryu Karate a Okinawa Kobudo. Od roku 1976 žije spolu so svojou rodinou vo Francúzsku, v Paríži. Je oficiálnym predstaviteľom Shorin-ryu Karate a Okinawa Kobudo v Európe. V roku 1985 vydáva svetový bestseller „Kobudo d´Okinawa“ a v roku 1993 zakladá World O-Shu Dento Okinawa Shorin-ryu Karate Do Kobudo Federatiation (WOF) – medzinárodnú organizáciu združujúcu v sebe dve bojové umenia z Okinawy – Karate a Kobudo.

Kenyu Chinen je nositeľom titulu Hanshi a držiteľom stupňov 9. Dan Okinawa Shorin-ryu Karate a 9. Dan Okinawa Kobudo.

Význam emblému Okinawského Kobudo:

18 zlatých okvetných lístkov chryzantény zabezpečuje blahobyt. V strede zlatého pozadia je čierny trojramenný kríž, ktorý predstavuje štít Okinawskej kráľovskej dynastie Sho.

Kríž symbolizuje zjednotenie troch kráľovstviev (Hozukan, Chuzan a Nanazan) do jedného.