O klube

Heiwa Dojo (Heiwa – harmónia dojo – telocvičňa, miesto, kde sa cvičí) je Škola tradičného okinavského karate a kobudo.

Karate a Kobudo si vyžaduje koncentráciu, fyzickú zdatnosť, vytrvalosť a možno o niečo viac než iné športy, apeluje na disciplínu svojich cvičencov. Náš klub má viac ako 15 ročnú históriu. Tréningy sú vedené licencovanými trénermi karate a kobudo, ktorí sa pravidelne vzdelávajú na medzinárodných seminároch a trénerskych kurzoch pod vedením trénerov z celého sveta. Tréningy karate a kobudo sú vhodné pre deti, mládež aj dospelých. V našom klube sú detské tréningy vedené jedinečným vzdelávacím program bojových umení Pee Wee. Tréning v tomto programe je vedený zábavnou formou, s využitím prvkov tradičného karate, gymnastiky, úpolových a iných hier na rozvoj rýchlosti, vytrvalosti, pozornosti a technickej zručnosti potrebnej pre nácvik rôznych techník karate. Tréningy pre mládež a dospelých následne vyučujeme podľa oficiálnych sylabov TOGKF a WOF.

Náš klub pôsobí v Kráľovskom Chlmci (skupinové tréningy) a v Borši (individuálne tréningy). Zakladateľkou a Senseiom je Natália Sarah Mittelman. Našu základňu tvorí vyše 30 členov od detí cez mládež až po dospelých. Počet členov narastá aj na základe náborov, ktoré organizujeme celoročne. V detských kategóriách máme možnosť sa zúčastňovať súťaží pod záštitou Svetovej Federácie Karate (WKF) a Slovenského Zväzu Karate. Naši členovia sa zúčastňujú rôznych domácich a medzinárodných seminárov a sústredení. Pod drobnohľadom šéf inštruktora pre Slovenskú republiku absolvujeme pravidelne skúšky technickej vyspelosti (páskovanie) na farebné pásy (žiacke – kyu) a čierne pásy (majstrovské – Dan).

Venujeme sa tréningu tradičného okinawského karate štýlu Goju – Ryu. Zakladateľom štýlu Goju – Ryu je majster Chojun Miyagi (1888 – 1953) žiak majstra Kanryo Higaonnu (1853 – 1916), ktorý bol šíriteľom smeru Naha-Te. Je to jeden z najrozšírenejších a najúčinnejších štýlov karate vo svete.

Pôsobíme v rámci medzinárodnej organizácie TOGKF (Traditional Okinawan Goju-Ryu Karate-Do Federation). Organizáciu založil Higaonna Morio Sensei  (10. Dan) za podpory Kena Miyagiho (4.syna Miyagi Chojuna Senseia, zakladateľa Goju-Ryu), hlavných Senseiov z Okinawy (väčšina z nich bola žiakmi Miyago Chojuna Senseia) a starších žiakov Higaonna Morio Sensei.

Druhým bojovým umením ktorému sa venujeme je Okinawa Kobudo, čo je bojové umenie so zbraňami. Pôsobíme v rámci medzinárodnej organizácie WOF (World O-Shu-Kai Federation). Je to celosvetová (medzinárodná) organizácia tradičného Okinawa Shorin-Ryu Karate a Okinawa Kobudo, založená Hanshi Kenyu CHINENEM (10. Dan Shorin-Ryu Karate, 9. Dan Okinawa Kobudo), ktorý je žiakom svetovo známych a uznávaných majstrov 20.storočia (Shuguro Nakazato, Katsuya Miyahira a Shinpo Matayoshi).

Heiwa Dojo je prvým zástupcom TOGKF a WOF na Východnom Slovensku a je jedným zo zakladajúcich členov SUOKK (Slovenská Únia Okinawa Karate a Kobudo).

 

Slovenská Únia Okinawa Karate a Kobudo je organizácia, ktorá združuje všetky kluby na Slovensku praktizujúce tradičné okinavské Karate podľa TOGKF a Kobudo podľa WOF. Medzi zakladajúce kluby patria Kobudo Kai v Bratislave, Heiwa Dojo v Kráľovskom Chlmci a Senshi Dojo v Ivanke pri Dunaji.

Logo SUOKK znázorňuje strom ako symbol múdrosti a vedomostí. Jeho korene a konáre sú identické. Korene nás držia pri zemi, pri našich základoch. Konáre znázorňujú odovzdávanie týchto vedomostí do rôznych dojo TOGKF a WOF na Slovensku.


Hlavným poslaním nášho klubu je vychovávať dobrých a nekonfliktných mladých ľudí, ktorí sa vďaka bojovým umeniam naučia disciplíne, tvrdej práci, rôznym formám sebazapierania a práci v kolektíve. Neoddeliteľnou súčasťou však je aj kamarátstvo, radosť z výhry a z dobre odvedenej práce na tréningu.

Našim mottom je „Dojo je tvorené ľuďmi, nie stenami … „