Junior

Tréningy sú zamerané pre vekovú skupinu 7-12 rokov. Karate je skvelý spôsob, ako udržať vaše dieťa fit. Počas tréningov karate sa deti učia nielen o technikách bojových umení, ale aj sebakontrole a rešpekte. Deti sa naučia zaradiť do triedy, konať podľa pokynov, naučia sa správať v ohrození, kontrolovať svoj hnev a kontrolovať svoje techniky.

Vo veku 7-9 rokov (po absolvovaní prípravky) sa deti ďalej učia základné techniky a filozofiu tradičného karate, cvičiť čo najlepšie, rešpektovať sa navzájom a pod. Na tréningoch sa deti zoznámia s japonským jazykom a kultúrou. Naučia sa pracovať vo dvojiciach a postupne používať základné techniky karate v sebaobrane.

Karate pre deti sa sústreďuje na budovanie charakteru a zabezpečuje, aby každý cvičenec chápal zodpovednosť, ktorá spočíva v učení bojových umení. Dvakrát ročne sú cvičenci hodnotení na skúškach podľa medzinárodného štandardu (TOGKF). Deti sa cez farebné pásy postupne prepracúvajú ku vytúženému čiernemu opasku (min. vek pre juniorsky čierny pás je 16 rokov). Ich stupne (opasky) sú uznávané po celom svete.

Tréningy sú však stále vyvážené medzi disciplínou a zábavou. Tréneri vedú cvičencov a povzbudzujú ich aby podali čo najlepší výkon. Motiváciou sú rôzne súťaže a výzvy. Deti sú tiež povzbudzované k tomu, aby sa priatelili a vychutnávali bojové umenie spolu so svojimi rovesníkmi.

Karate pre deti sa sústreďuje na budovanie charakteru a zabezpečuje, aby každý cvičenec chápal zodpovednosť, ktorá spočíva v učení bojových umení. Dvakrát ročne sú cvičenci hodnotení na skúškach podľa medzinárodného štandardu (TOGKF). Deti sa cez farebné pásy postupne prepracúvajú ku vytúženému čiernemu opasku (min. vek pre juniorsky čierny pás je 16 rokov). Ich stupne (opasky) sú uznávané po celom svete.

Myseľ a telo sú jedno a preto by mali byť v tejto jednote rozvíjané. V bojových umeniach sa kladie dôraz na obidva tieto elementy. Dobrý bojovník by mal rozvíjať a používať telo aj myseľ. Poznanie vlastných schopností a nedostatkov, rovnako ako aj rozpoznanie schopností a nedostatkov druhých je pre úspešného bojovníka charakteristické.