“A Dojo is made up of People, not walls …”

Dojo je tvorené ľuďmi, nie stenami … 

NAJBLIŽŠIE AKCIE:

Denný letný tábor Ninjov.

Táto aktivita sa uskutoční vďaka podpore Nadácie SPP.