“A Dojo is made up of People, not walls …”

Dojo je tvorené ľuďmi, nie stenami …


Vzhľadom na opatrenia vlády SR pokračujeme v našom tréningovom procese prostredníctvom on-line tréningov. Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

 

 

NAJBLIŽŠIE AKCIE: