“A Dojo is made up of People, not walls …”

Dojo je tvorené ľuďmi, nie stenami …


 NAJBLIŽŠIE AKCIE: