“A Dojo is made up of People, not walls …”

Dojo je tvorené ľuďmi, nie stenami …INFO COVID-19: 

Robíme všetko preto aby sme mohli čo najdlhšie trénovať prezenčne a nemuseli zas prejsť na on line tréningy. Aby sme tréningy mohli robiť aj naďalej (v červenej a bordovej farbe) je nutné v našom klube trénovať v režime OTP (cvičenci vo veku nad 12 a 2 mesiace). Či sa nám to už páči alebo nie je to možnosť ako naďalej trénovať plnohodnotne prezenčne a povedzme si pravdu každý z nás si želá aby sa deti hýbali a nie sedeli pred počítačmi.
Ďakujem za pochopenie a verím, že sa situácia čoskoro zas zlepší.

 NAJBLIŽŠIE AKCIE: