TOGKF

V roku 1979 bola senseiom Morio Higaonom počas prvého medzinárodného tréningového sústredenia(gasshuku) založená medzinárodná organizácia s názvom International Okinawan Goju-Ryu Karate-Do Federation ktorá bola v roku 2022 premenovaná na Traditional Okinawa Goju Ryu Karate do Federation. Sensei Higaona mal veľkú podporu od Ken Miyagiho (4-tý syn majstra Chojuna Miyagiho) a ďaľších svojich vyšších študentov.

V septembri 2007 sensei Higaona prijal 10-ty Dan a tiež certifikát, ktorý ho určuje ako ďalšieho nástupcu v priamej línií, ktorá vedie od senseia Chojuna Miyagiho. Taktiež bol uznaný ako žijúci kultúrny poklad za šírenie Okniwaského Karate po celom svete.

Jeho cieľom je uchovávanie a ochrana učenia a filozofie Miyagi Chojuna Sensei a šírenie jeho učenia po celom svete. Vďaka vytrvalému vyučovaniu senseia Higaonu a jeho senior inštruktorov má teraz organizácia cvičencov po celom svete.

Organizácia plní svoju funkciu pre ktorú bola vytvorená, šíri a uchováva filozofiu zakladateľa Goju-Ryu Chojuna Miyagiho, ktorá ukazuje aké je dôležité neustále zlepšovanie seba samého aj celého Karate-Do.

Higaonna Morio Shuseki Shihan (10. Dan)

Higaonna Morio sa narodil 25. decembra 1938 v meste Naha na Okinawe. Svoj tréning Karate začal vo veku 14 rokov pod svojím otcom, učiteľom Shorin-Ryu. Keď mal 16 rokov, stretol sa s Goju Ryu Karate-Do a začal na doporučene Koshin Iha Shihana trénovať pod Miyagi An´ichi Shihanom. Počas svojho štúdia na univerzite v Tokiu, založil Yoyogi Dojo. V roku 1979 spolu so staršími Senseimi, založil organizáciu IOGKF ktorá sa neskôr premenovala na TOGKF. Krátko pobudol v USA, odkiaľ sa vrátil späť do svojej domoviny. Odtiaľ Higaonna Sensei chodí viesť semináre a sústredenia po celom svete a tak rozširuje Goju Ryu Karate-Do, učenie a filozofiu Miyagi Chojuna Bushiho.

Okrem fyzického tréningu sa venuje aj výskumnej činnosti zorganizoval a uskutočnil niekoľko vedeckých ciest do Číny a iných krajín, napísal štyri knihy o Karate a knihu príbehov Okinawského Karate. K tomu natočil niekoľko tréningových videokaziet.

Význam znaku TOGKF

Symbol vnútri kruhu je rodinným znakom rodiny Miyagi Chojuna Senseia, na používanie ktorého dostal Higaonna Sensei povolenie od rodiny Miyagi Chojun Senseia.

Červený kruh predstavuje Okinawu a vonkajší zlatý kruh predstavuje uznanie a rešpekt.