Teen & Dospelý

V tejto skupine sa už naplno venujeme výučbe Okinawa Goju Ryu Karate Do ktorej základom sú:

Hojo Undo:

V preklade Hojo Undo znamená prípravné cvičenie. Sú to jednak cviky s vlastným telom a jednak cviky s náradím ako je Makiwara, Chi Ishi, Kongoken, Nigiri Game a podobne. Ukazujú schopnosť ovládať naše telo a zároveň rozvíjajú všeobecnú, ale aj špecifickú silu potrebnú pre Karate. Majstri Goju Ryu radi hovoria: „No Hojo Undo, no Goju Ryu“.

Kihon / Kihon Ido:

Kihon je sústava základných techník ako sú údery, bloky a kopy. Kihon Ido je sústava základných techník v pohybe. Kihon a Kihon Ido sú základom každého cvičenia, pretože tak, ako silný strom nemôže vyrásť z plytkých koreňov, tak ani silné Karate nemôže stáť na slabých základoch

Ippon / Sanbon Kumite:

Toto cvičenie je prenesením základnej techniky do kontrolovaného zápasu, kde je definovaný útok, ale aj obrana. V prípade Ippno Kumite ide o jeden útok, pri Sanbon Kumite reťazový útok zložený z troch techník. Zvláštnou kapitolou je SanDanGi, trojkrokové cvičenie, ktoré je špecifikom IOGKF.

Iri Kumi:

Predstavuje voľný zápas. Nejedná sa o športové zápasenie, kde existuje časový limit, alebo rozhodcovia. Súperi musia predviesť reálne aplikácie techník ktoré vedú pod plnou kontrolou. Sú dovolené aj zhodenia, prípadne krátky zápas na zemi. Prichádza k ľahkému kontaktu, techniky nie sú vedené naplno. Vzhľadom na komplikovanosť a potrebnú pripravenosť sa toto cvičenie vyučuje až na vyšších stupňoch.

Kata:

Kata sú pevne stanovené zostavy pohybov. Ich cieľom je naučiť bojovým aplikáciám v bezpečnom prostredí bez partnera, ako aj objasnenie stratégie. Starí majstri tvrdili, že na dokonalé pochopenie Kata sú potrebné minimálne tri roky na jednu. Pohyby v Kata vychádzajú z pohybov zvierat a každý musí zvládnuť Kata dokonale, bez vlastných modifikácií a doplnkov.

Kata Bunkai:

Bunkai sú aplikácie pohybov z Kata, pričom každá technika, alebo sekvencia pohybov sa študuje samostatne vo vzťahu k praktickému použitiu v bojovej situácií. Každá Kata ma svoje vlastné a jedinečné Bunkai, ktoré nám pomáha hlbšie pochopiť esenciu (Gokui) každej Kata. Na vyšších majstrovských stupňoch sa môže objaviť požiadavka na Kata Oyo, ktoré reprezentuje hlbšie pochopenie tej ktorej Kata.