Wroclau Gasshuku: Sensei Tetsuji Nakamura - 7 Dan - Heiwa Dojo