Slovenský pohár detí a žiakov - 3. kolo - Heiwa Dojo