Prečo cvičiť

Prečo práve karate? 

  • Karate je vhodné ako pre chlapcov tak aj pre dievčatá.
  • Tréningy karate zlepšia pozornosť a sústredenosť, deti získavajú prirodzené sebavedomie a vyrovnanosť (preto je karate vhodné aj pre hyperaktívne deti).
  • Komplexný rozvoj fyzickej kondície, koordinácie a pružnosti v duchu karate. Fyzická námaha je mierna a zameraná hlavne na spevnenie problémových partií ako je napríklad svalstvo chrbta pre pevnejšie držanie tela, správne dýchanie, ohybnosť a pod..
  • Deti sa naučia praktickej sebaobrane v krízových situáciách. Všetky poznatky z tréningu si odnesú do bežného života.
  • Karate nevychováva k bitkárstvu, predstava detí, ktoré stoja oproti sebe a udierajú do seba hlava – nehlava je mylná! Na tréningoch dbáme na maximálnu bezpečnosť.
  • Radosť z pohybu a zo stretávania

Prečo náš klub?

Sme klub športového karate. Ako jediný klub v okolí sme registrovaný vo Východoslovenskom Zväze Karate, Slovenskom Zväze Karate a Svetovom Zväze Karate a preto garantuje svojim členom, že vedomosti a stupne technickej vyspelosti (opasky), ktoré u nás získajú sú platné na celom svete! Overiť si nás môžete na stránkach slovenského športového portálu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu: https://sport.gov.sk/company/SportClub/Details/7492

U nás sa hravou formou, z mnohými pomôckami a úlohami zameranými na všestranný fyzický a psychický rozvoj, učia deti rôznym technikám karate, sebaobrane ale aj práci v kolektíve a disciplíne.  Tréningy karate rozvíjajú pozornosť a sústredenosť. Deti získavajú prirodzené sebavedomie a vyrovnanosť. V našom klube sú deti rozdelené podľa veku do troch skupín a to deti 5-6 ročné, deti 7 -11 ročné a deti od 12 rokov. Okrem tréningov sa zúčastňujeme aj domácich a zahraničných súťaží (už od veku 5 rokov), organizujeme popoludnia plné súťaží pre rodičov s deťmi a mnohé iné.