O nás

Karate má v našom meste už dlhoročnú históriu. Prvé známky cvičenia karate siahajú do roku 1990. V roku 1996 bol na pôde mesta založený prvý klub karate. V tomto období chodili do klubu vyučovať karate ešte tréneri z Košíc. Keď sa však karate v Košiciach začalo rozvíjať, vyťaženosť trénerov bola veľká a tak karate v našom meste prebrali ich žiaci. Po niekoľkých rokoch sa však aj títo tréneri z mesta odsťahovali a karate v Kráľovskom Chlmci zaniklo. Na túto viacročnú históriu karate v našom meste sme nadviazali od roku 2007, avšak klub ako samostatné občianske združenie funguje od leta 2010, kedy nám k založeniu klubu pomohol čestný prezident Východoslovenskej únie karate a bojových umení Dušan Sarka načo sme veľmi hrdý a vďačný.

Karate je náročné nielen po fyzickej, ale aj psychickej stránke a ako každé bojové umenie si vyžaduje koncentráciu, fyzickú zdatnosť, vytrvalosť a možno o niečo viac než iné, apeluje na disciplínu svojich cvičencov. Našu základňu tvorí v klube vyše 30 členov od detí cez mládež až po dospelých. Počet členov narastá aj na základe náborov, ktoré organizujeme celoročne. V súčasnosti využívame priestory ZŠ na ul. Kossutha v Kráľovskom Chlmci a vlastné dojo (telocvičňu) v obci Borša.

Koncepčne náš klub napreduje v dvoch bojových umeniach a to tradičnom okinawskom Karate a Kobudo.

Venujeme sa tréningu tradičného okinawského karate štýlu Goju – Ryu. Zakladateľom štýlu Goju – Ryu je majster Chojun Miyagi (1888 – 1953) žiak majstra Kanryo Higaonnu (1853 – 1916), ktorý bol šíriteľom smeru Naha-Te. Je to jeden z najrozšírenejších a najúčinnejších štýlov karate vo svete.

Pôsobíme v rámci medzinárodnej organizácie IOGKF (International Okinawan Goju-Ryu Karate-Do Federation). Organizáciu založil Higaonna Morio Sensei  (10. Dan) za podpory Kena Miyagiho (4.syna Miyagi Chojuna Senseia, zakladateľa Goju-Ryu), hlavných Senseiov z Okinawy (väčšina z nich bola žiakmi Miyago Chojuna Senseia) a starších žiakov Higaonna Morio Sensei.

Druhým bojovým umením ktorému sa venujeme je Okinawa Kobudo, čo je bojové umenie so zbraňami. Pôsobíme v rámci medzinárodnej organizácie WOF (World O-Shu-Kai Federation). Je to celosvetová (medzinárodná) organizácia tradičného Okinawa Shorin-Ryu Karate a Okinawa Kobudo, založená Hanshi Kenyu CHINENEM (9.dan Shorin-Ryu Karate, 9.dan Okinawa Kobudo), ktorý je žiakom svetovo známych a uznávaných majstrov 20.storočia (Shuguro Nakazato, Katsuya Miyahira a Shinpo Matayoshi).

Náš klub je prvým zástupcom týchto dvoch medzinárodných organizácií na východnom Slovensku. Klub je tiež členom Slovenského zväzu karate. Naši členovia sa zúčastňujú rôznych domácich a medzinárodných seminárov a sústredení ako aj priateľských detských súťaží.

Hlavným poslaním klubu je vychovávať dobrých a nekonfliktných mladých ľudí, ktorí sa vďaka bojovým umeniam naučia disciplíne, tvrdej práci, rôznym formám sebazapierania, práci v kolektíve. Neoddeliteľnou súčasťou však je aj kamarátstvo, radosť z výhry a z dobre odvedenej práce.